Rotary Club of Nagpur - Rotary India

Contact:
Download the Rotary India Mobile App
AppStore Google Play

PAST PRESIDENTS

Sandip Dhodapkar
2020-2021
Parag Paranjpe
2019-2020
Kapil Bahri
2018-2019
Rina Sinha
2017-2018
Alok Goenka
2016-2017

Khushnoor Chugh
2015-2016
Bharat Goenka
2014-2015
Prashant Kale
2013-2014
Atul Shah
2012-2013
Tauby Bhagwagar
2011-2012

Ganesh Joshi
2010-2011
Akhtar Parvez Maimoon
2009-2010
Shabbir Shakir
2008-2009
Vijay Naidu
2007-2008
Arun Bhargava
2006-2007

Gulab Mahant
2005-2006
Sanjiv Chugh (Dr.)
2004-2005
Tavinder Singh Rawal [Bunty]
2003-2004
Darshan Kumar Sahni
2002-2003
Chandru Shahani
2001-2002

Sudhir Bhiwapurkar
2000-2001
Aspi Bapuna
1999-2000
Vishwas Sahasrabhojanee
1998-1999
Raj Agrawal
1997-1998
Y. H. Thaker
1996-1997

M. D. Daga (Dr.)
1995-1996
Shiraz. J. Gimi
1994-1995
K. L. Mokha
1993-1994
T. R. Row
1992-1993
Satish V. Sule (Dr.)
1991-1992

S. N. Khanna
1990-1991
S. S. Kulkarni (Dr.)
1989-1990
S. L. Bodhankar
1988-1989
S. R. Mavlankar
1987-1988
R. D. Mohota
1987-1988

V. S. Goverdhan
1986-1987
P. N.Chandurkar
1985-1986
V. S. Jain
1984-1985
S. A. Marawar
1983-1984
V. G. Ketkar
1982-1983

V. D. Rathi
1981-1982
S. L. Jaiswal
1980-1981
Sheo Dan Mal
1979-1980
B. A. Sathaye
1978-1979
C. N. Chari
1977-1978

S. R. Mavlankar
1976-1977
G. D. Daga
1975-1976
D. R. Bodhankar
1974-1975
R. M. Tarkunde
1974-1975
H. N. Mandke
1973-1974

D. R. Bodhankar
1972-1973
K. B. Madan
1971-1972
S. S. Shapurjee
1970-1971
H. J. thaker
1969-1970
N. R. Deshpande
1968-1969

Sunderlal Rai
1968-1969
C. R. Raman
1967-1968
I. E. J. David
1966-1967
S. F. Poacha
1965-1966
G. S. Padhye
1964-1965

Jal P Gimi
1963-1964
V. M Kulkarni
1962-1963
Bobby Srinivas
1961-1962
Abbas Ali Kamal
1960-1961
K. B. L.Seth
1959-1960

S. Kilpady
1958-1959
K. K. Mankeshwar
1957-1958
R. W. Mavlankar
1956-1957
P. M. Ramaiah
1955-1956
I. S. Nanjiani
1954-1955

P. C. Mevawalla
1953-1954
B. K. Ramachar
1952-1953
J. D. Irani
1951-1952
P. B. Kale
1950-1951
E. C. Eduljee
1949-1950

C. B. Parakh
1948-1949
P. S. Rau
1947-1948
S.H. Batliwala
1946-1947
T.C.S. Jayaratnam
1945-1946
T.C.S. Jayaratnam
1944-1945