Rotary Club of Nagpur - Rotary India

Contact:
Download the Rotary India Mobile App
AppStore Google Play

CALENDAR

Date:20-Jun-2024

Birthday

 1. Mr Ankit Tagde
  01-06
 2. Dr Mrunalini Deodutta Dasture
  05-06
 3. Parag Vasant Paranjpe
  08-06
 4. Dr. Sameer B. Chaubey
  08-06
 5. Shabbir Shakir
  12-06
 6. Mr Alok Goenka
  14-06
 7. Manish Veerendra Jaiswal
  16-06
 8. Vindhya Sanjana
  17-06
 9. Anjali Gaikwad
  17-06
 10. Dr. Rafat Mahmood Khan
  18-06
 11. Abhay Chandurkar
  18-06
 12. Gurjeet Kaur
  22-06
 13. Julfesh Shah
  22-06
 14. Piyush Bhatt
  22-06
 15. CA Sanjay Agarwal
  22-06
 16. Vidyasagar Fulzele
  24-06
 17. Vidyasagar Fulzele
  24-06
 18. Rajiv Singh
  25-06
 19. Dr. Ruxana Master
  27-06

Anniversary

 1. Behram Minoo Patel
  01-06
 2. Rasika Satyajeet Dasture
  06-06
 3. mr Harish Narayan Warbhe
  06-06
 4. Mahendra Kamath
  17-06
 5. Dr. Surajit Kumar Hazra
  18-06
 6. Khushnoor Sanjiv Chugh
  22-06
 7. Manisha S. Agrawal
  22-06
 8. Dr. Sanjiv Prakash Chugh
  22-06

Events

No Data Found..!