Rotary Club of Nagpur - Rotary India

Login
Download the Rotary India Mobile App
AppStore Google Play

CALENDAR

Date:30-Mar-2023

Birthday

 1. Anuj Badjate
  01-03
 2. Swapnil Ghate
  01-03
 3. Rajendra Kumar J Jaiswal
  02-03
 4. Shantanu Sengupta
  03-03
 5. Rozina Rana
  03-03
 6. Amol Gadge
  03-03
 7. Dr. Jerestin Cyrus Watchmaker
  04-03
 8. Mr Nitin Alshi
  05-03
 9. Moinuddin Malak
  05-03
 10. Bharat Goenka
  06-03
 11. Sonia Khurana
  11-03
 12. Mamta Manish Jaiswal
  19-03
 13. Jehangir Khurshedji Doongaji
  23-03
 14. Shabbar Shakir
  23-03
 15. Yusuf Master
  23-03
 16. Kishor Sheth
  24-03
 17. Rajesh Yadav
  24-03
 18. Mr Kapil Agrawal
  25-03
 19. Shweta Singh
  28-03
 20. Karishma Hansles
  28-03
 21. Ashish Neb
  29-03
 22. Dr. Anil Masand
  29-03

Anniversary

 1. Vaibhav Jaipuria
  05-03
 2. Atul Pande
  08-03
 3. Sandeep Goenka
  09-03
 4. Navneet Shukul
  11-03
 5. Neerja Shukul
  11-03
 6. Mr. Zamin Amin
  30-03

Events

No Data Found..!