Rotary Club of Nagpur - Rotary India

Contact:
Login
Download the Rotary India Mobile App
AppStore Google Play

CALENDAR

Date:01-Dec-2023

Birthday

 1. Shahrukh J Cassad
  06-12
 2. Rina Amitabh Sinha
  08-12
 3. Sanjay Bhargava
  10-12
 4. Dr. Rajesh Singhania
  15-12
 5. Ashok Mrig
  16-12
 6. Anand Garodia
  16-12
 7. Dr.Sudhir Bhiwapurkar
  17-12
 8. Girish Deodhar
  19-12
 9. R. Ramakrishnan
  22-12
 10. Kusum Pande
  22-12
 11. Prakash Amte
  26-12
 12. Doongaji Shiraz
  28-12
 13. Arch Parag Date
  28-12

Anniversary

 1. Alok Khandelwal
  01-12
 2. Sonia Khurana
  02-12
 3. Rachana Singh
  02-12
 4. Dipesh Ajmera
  03-12
 5. Dr Harish Rathi
  03-12
 6. Parheez Gimi
  04-12
 7. Sameer N. Paltewar
  04-12
 8. Pritesh Tank
  06-12
 9. Ms. Meeka Ranjan Kale
  06-12
 10. Mayank Jain
  06-12
 11. Dr. Iqbal Khan
  07-12
 12. Jasbir Singh Arora
  08-12
 13. Mr Rupinder singh Tuli
  08-12
 14. Kapil Bahri
  09-12
 15. Ms. Anjuli Rajan Minocha
  10-12
 16. Rina Amitabh Sinha
  11-12
 17. Amitabh Sinha
  11-12
 18. Gurumukh Singh Bhasin
  11-12
 19. Kirit Sharad Joshi
  12-12
 20. Nimish Maheshwari
  12-12
 21. Satindar Khanna
  13-12
 22. Mr. Pranav Amit Singhal
  14-12
 23. Ashwin Mankeshwar
  15-12
 24. Atul Shah
  15-12
 25. Rukshad Bhagwagar
  17-12
 26. Dr. Sameer B. Chaubey
  19-12
 27. Dr. Ruxana Master
  20-12
 28. Dr. Rafat Khan
  20-12
 29. Dr. Anant Gade
  22-12
 30. Dr. Rizwan Haque
  24-12
 31. Gurjeet Kaur
  26-12
 32. Manoj Moryani
  26-12
 33. Dr. Jaspal Singh Arneja
  27-12
 34. Dr Raju Wilkinson
  27-12
 35. Sanjay Bhargava
  29-12
 36. Mrs Smita Sanjay Bhargava
  29-12

Events

No Data Found..!